Vilken dramatik! Skada bakom scenen. Avbrott och fråga om det fanns läkare i publiken. Det fanns det. Nu tejpar de skadan. Sa de. Icke livshotande. And the show Will go on! Strax. Hjältar!

Vilken dramatik! Skada bakom scenen. Avbrott och fråga om det fanns läkare i publiken. Det fanns det. Nu tejpar de skadan. Sa de. Icke livshotande. And the show Will go on! Strax. Hjältar!