Sant. Mitt liv är mycket enklare och härligare när jag har en målsättning utanför mig själv. Har du ett toppnivåmål? Eller murar du? (Ur boken Grit av Angela Duckworth. @naturochkultur )

Sant. Mitt liv är mycket enklare och härligare när jag har en målsättning utanför mig själv. Har du ett toppnivåmål? Eller murar du? (Ur boken Grit av Angela Duckworth. @naturochkultur )