Fin artikel om mina två föreläsningar i Enköping i Blå Bandets julnummer. Tack @perolof.svensson

Fin artikel om mina två föreläsningar i Enköping i Blå Bandets julnummer. Tack @perolof.svensson