Jag och Vivi krishanterar. Kärlek och humor är det viktigaste, enligt författaren. Check på den. @varg_gyllander @lavaforlag

Jag och Vivi krishanterar. Kärlek och humor är det viktigaste, enligt författaren. Check på den. @varg_gyllander @lavaforlag

Det går inte att kommentera längre.