Låt din kropp ta plats! Kroppen formar dina tankar. Ur ”Närvara” av Amy Cuddy. @librisforlag