Mer mobilfria skolor till barnen! Http://www.vardagspuls.se/inre-halsa/hillevi-wahl-nej-barn-behover-inte-mobil-i-skolan/

Mer mobilfria skolor till barnen! Http://www.vardagspuls.se/inre-halsa/hillevi-wahl-nej-barn-behover-inte-mobil-i-skolan/