Alla har drag av adhd. På en glidande skala. Vilket kan förklara en hel del. Det här visste jag inte förrän Anders Hansen överläkare och psykiater föreläste om det på Vardagspulsresan i Portugal. Men det kan förklara en hel del. Http://www.vardagspuls.se/inre-halsa/alla-har-drag-av-adhd/

Alla har drag av adhd. På en glidande skala. Vilket kan förklara en hel del. Det här visste jag inte förrän Anders Hansen överläkare och psykiater föreläste om det på Vardagspulsresan i Portugal. Men det kan förklara en hel del. Http://www.vardagspuls.se/inre-halsa/alla-har-drag-av-adhd/