Coffeetajm! (Och hunden käkar gräs. Oklart varför.)

Coffeetajm! (Och hunden käkar gräs. Oklart varför.)