Folk har ingen respekt! Ropar Elliot. Kämpa!

Folk har ingen respekt! Ropar Elliot. Kämpa!