Folk har ingen respekt! Ropar Elliot. Kämpa!

Folk har ingen respekt! Ropar Elliot. Kämpa!

Det går inte att kommentera längre.