Vad jobbar du med? Egentligen? Frågar ibland mina barns kamrater. Med sådant här roligt, vill jag svara. Som med gänget bakom IF:s Säkerhetsnål som premierar unga eldsjälar som går genom eld och vatten för att göra Sverige lite bättre, lite tryggare och lite härligare. Här kan ni läsa mer: Https://www.if.se/web/se/om/samhallsengagemang/sakerhetsnal/pages/default.aspx

Vad jobbar du med? Egentligen? Frågar ibland mina barns kamrater. Med sådant här roligt, vill jag svara. Som med gänget bakom IF:s Säkerhetsnål som premierar unga eldsjälar som går genom eld och vatten för att göra Sverige lite bättre, lite tryggare och lite härligare. Här kan ni läsa mer: Https://www.if.se/web/se/om/samhallsengagemang/sakerhetsnal/pages/default.aspx