Garvet – när jag fick en stöt av elstängslet.

Garvet - när jag fick en stöt av elstängslet.