Because I’m worth it.

Because I'm worth it.

Det går inte att kommentera längre.