Kvällsfotografen är inne i dimman. @specielliot

Kvällsfotografen är inne i dimman. @specielliot