Håll dig till höger, Svensson! I Central Park är det – oftast – så mycket cyklar och löpare att man får ha fyra körfält. Trots att det inte får köra bilar här. Och nåde den som går eller cyklar utanför sitt körfält – eller springer åt fel håll! Gubevars!

Håll dig till höger, Svensson! I Central Park är det - oftast - så mycket cyklar och löpare att man får ha fyra körfält. Trots att det inte får köra bilar här. Och nåde den som går eller cyklar utanför sitt körfält - eller springer åt fel håll! Gubevars!