Intressant. Och gäller de flesta av oss. Även om det här råkar vara ur boken Tonår med autism. Vi är lika olika. Olika lika. Allihop. @naturochkultur

Intressant. Och gäller de flesta av oss. Även om det här råkar vara ur boken Tonår med autism. Vi är lika olika. Olika lika. Allihop. @naturochkultur