”Hillevi! Du har förmågan att se världen på många sätt. Här får du ett till av mig. För de gånger när verkligheten behöver lite nytt perspektiv.” Så skrev Malin och skickade ett kalejdoskop. Älskar!