Sa jag att jag älskar Karin af Klintberg? Jag älskar Karin af Klintberg.

Sa jag att jag älskar Karin af Klintberg? Jag älskar Karin af Klintberg.

Det går inte att kommentera längre.