Lite geocacheletning på vingliga ben (jag). De andra är stabila.

Lite geocacheletning på vingliga ben (jag). De andra är stabila.

Det går inte att kommentera längre.