Vi ska ditupp! Upp på bergets topp! Det gäller att peka med hela handen!

Vi ska ditupp! Upp på bergets topp! Det gäller att peka med hela handen!