Say what? Elchocker! Frivilligt. Är det så svårt att vara ensam med sina tankar?

Say what? Elchocker! Frivilligt. Är det så svårt att vara ensam med sina tankar?