Hörni! Det är vänliga veckan! Let’s do this. (Nu när vi har fått kaffe).

Hörni! Det är vänliga veckan! Let's do this. (Nu när vi har fått kaffe).