Om min livshunger och otålighet i Medberoendepodden. Fint och bra.

Om min livshunger och otålighet i Medberoendepodden. Fint och bra.