Underbara My är i tidningen. Och kolla vem som plötsligt står som förebild! Stort! Det ska jag spara och ta fram när My är världsstjärna!

Underbara My är i tidningen. Och kolla vem som plötsligt står som förebild! Stort! Det ska jag spara och ta fram när My är världsstjärna!