Sådär har jag det hela tiden.

Sådär har jag det hela tiden.