Lykke på Tekniska: ”Jag skrek högt som en dammsugare!” Haha. Nu har vi köpt årskort.