Det här är Karin Björkegren Jones. Hon lärde mig ett fantastiskt sätt att ge kärlek tillbaka till kroppen.

Det här är Karin Björkegren Jones. Hon lärde mig ett fantastiskt sätt att ge kärlek tillbaka till kroppen.