Kanske bästa berömmet på länge. ”Viktiga saker som är obekväma att läsa”. Tack!