Jag ser visst hjärtan överallt. Ser ni?

Jag ser visst hjärtan överallt. Ser ni?