Lykke vill inte vara sämre.

Lykke vill inte vara sämre.

Det går inte att kommentera längre.