Lykke vill inte vara sämre.

Lykke vill inte vara sämre.