Shit! Den där höjdkurvan skrämmer mig lite just nu. Lodrätt upp och ner? Exakt vad är det jag har anmält mig till?

Shit! Den där höjdkurvan skrämmer mig lite just nu. Lodrätt upp och ner? Exakt vad är det jag har anmält mig till?