I dag tog jag och testade traktordojjorna. Helt nya. Hur skulle det gå?

I dag tog jag och testade traktordojjorna. Helt nya. Hur skulle det gå?