Karin tar det långa benet före.

Karin tar det långa benet före.