Logou-lägret. Tredje dagen. Hur var det? Himmel eller helvete?

Logou-lägret. Tredje dagen. Hur var det? Himmel eller helvete?