Elin Werquist från Barnrättsbyrån fick ta emot priset ur Barnminister Åsa Regnérs hand. Regnér bjöd på en egen barndomsberättelse. Bra!

Elin Werquist från Barnrättsbyrån fick ta emot priset ur Barnminister Åsa Regnérs hand. Regnér bjöd på en egen barndomsberättelse. Bra!