Små saker jag alltid har med mig i jobbväskan. Det gäller att veta vad som är viktigt.

Små saker jag alltid har med mig i jobbväskan. Det gäller att veta vad som är viktigt.