@specielliot mjölkar en ko. ”Jag var riktigt bra på det!”

Det går inte att kommentera längre.