Movitz fick prägla ett eget mynt. Med slägga!

Movitz fick prägla ett eget mynt. Med slägga!