Och dedikationen! I love you, Rebecka Edgren Aldén!

Och dedikationen! I love you, Rebecka Edgren Aldén!