Varför är man inte mer på landet? Tänker jag stilla.

Varför är man inte mer på landet? Tänker jag stilla.