Elliot ba: ”När jag blir stor ska jag ha en sån här båt!” Bra. Då vet vi det. @specielliot