Det blåser lite på havet.

Det blåser lite på havet.