Skogen var full av blåbär!

Skogen var full av blåbär!