”Det var ett leende som kunde mäkla fred och bota cancer”.