Järngänget! Något trötta. Men laddade till tänderna.

Järngänget! Något trötta. Men laddade till tänderna.