Låter nästan för bra för att vara sant, någon som provat? ”Uppdaterade och kvalitetsgranskade läromedel i alla ämnen”. Gleerups digitala läromedel – för bara 59 kr i månaden.