Dagens absolut bästa seminarie! Tilia backar inte en tum! Om ungas ohälsa och vårdens katastrofala bemötande.

Dagens absolut bästa seminarie! Tilia backar inte en tum! Om ungas ohälsa och vårdens katastrofala bemötande.