Om det är någon som undrar hur vi har det.

Om det är någon som undrar hur vi har det.