Det är en sådan ynnest att få bo i dessa tre barns hjärtan. För alltid.

Det är en sådan ynnest att få bo i dessa tre barns hjärtan. För alltid.

Det går inte att kommentera längre.