Lycka är en paraplyglass.

Lycka är en paraplyglass.

Det går inte att kommentera längre.