Självklart kan man spela badminton över tvättlinorna. Självklart!

Självklart kan man spela badminton över tvättlinorna. Självklart!